15 Outubro, 2018

Contacto

Axencia Local De Colocación Do Concello De Santiago

Concello de Santiago de Compostela
Consellería de Economía, Emprego, Comercio e Turismo.
Edificio Administrativo CERSIA
Rúa Alcalde Raimundo López Pol, s/n
Tl. 981 543 060
Fax 981 542 407
E-mail: communityofmanagers@gmail.es